Течна хроматография


Системи за течна хроматография за бързи разделяния при ултра високо налягане
Интегрират хардуерни характеристики за ултрабързи разделяния и отлична резолюция на колони с малки частици.
Хроматографски системи за работа с ниски (нано) потоци
Системите са проектирани да оптимизират разделяния при ниски потоци и да се улесни свързването с мас спектрометър за да се осигури най-добрата резолюция, чувствителност и селективност за приложения от нано LC и протеомика.
Системи за течна хроматография
Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC системите осигуряват работа до 620 bar налягане.
Системи за полупрепаративна хроматография
Системата е пригодена за пречистване на екстракти от природни продукти, изолиране на примеси или large-scale LC процеси.