Системи за твърдофазна екстракция > Ръчна дискова система за екстракция (Disk extractor)


Ръчна дискова система за екстракция (Disk extractor) Ръчна дискова система за екстракция (Disk extractor)
Ръчната дискова система за екстракция е предназначена за работа с по-големи като обем проби.

Технически характеристики

Системата има три пътен клапан необходим за събиране на екстрахираните проби и изхвърляне на течността останала след екстракция.; При работа не е необходимо да се включва или изключва вакуумната помпа; Не е необходимо да обезвъздушава системата за да извадите пробите от епруветките. Екстракторът работи с до четири проби, като събирателните епруветки могат да бъдат от 1, 3 или 6 мл, SPE дисковете могат да бъдат с диаметър 47 или 90 мм.

Повече информация