Системи за твърдофазна екстракция > WSPE ръчна вакуумна система за твърдофазна екстракция


WSPE ръчна вакуумна система за твърдофазна екстракция WSPE ръчна вакуумна система за твърдофазна екстракция
LabTech WSPE е апарат за твърдофазна екстракция с клапанна система осигуряваща прецизен контрол на въздушния поток . Системата може да работи едновременно 12 или 24 проби.

Технически характеристики

WSPE системата има антикорозионен капак предпазващ пробите от деформиране при високо налягане и здрав PTFE статив за проби ; Тя има и винтов регулатор устойчив на разтворители чрез който се осъществява прецизен контрол на създавания вакуум; PTFE стативи за проби събират 11, 13 или 15 мм епруветки.

Повече информация