Системи за твърдофазна екстракция


WSPE ръчна вакуумна система за твърдофазна екстракция
Ръчна дискова система за екстракция (Disk extractor)