Двойнолъчеви микроскопи – Dual Beam > Aquilos Cryo-FIB


Aquilos Cryo-FIB
Това е първия двойнолъчев cryo микроскоп, предназначен за имидж на замразена, тънка ламела от биологична проба. Налична е cryo електронна томография за визуализация на структурата в нейния натурален вид. Това обещаваща техника за всички, работещи в областта на биологията и медицината.

Повече информация