Двойнолъчеви микроскопи – Dual Beam > Scios DualBeam


Scios DualBeam Scios DualBeam
Двойнолъчев микроскоп с висока резолюция, която предоставя 2D и 3D илюстрация на широк обхват проби, включително магнитни. С иновативен дизайн и прецизност, Scios DualBeam е изключително подходящ, както за научно-изследователски разработки, така и за рутинни анализи.

Повече информация