Двойнолъчеви микроскопи – Dual Beam > Helios DualBeam


Helios NanoLab DualBeam Helios DualBeam
Комбинацията от най-добрата електронна и йонна оптика, различни аксесоари и възможности на софтуер за управление, дава идеално решение за анализ на наночастици. Микроскопът притежава висока резолюция до sub nm и позволява на изследователите бързо да произведат проби за S/TEM имиджинг.

Повече информация