Трансмисионни електронни микроскопи – TEM > Krios G4 Cryo-TEM


Metrios TEM Krios G4 Cryo-TEM
Системата позволява анализ на молекулно ниво, по-лесно и успешно от всякога. Основан на стабилна 300 kV основа дава отговори на много изследователи. Подходящ за анализ в областта на анализ на единични частици, електронна томография и микро електронна дифракция.

Повече информация