Трансмисионни електронни микроскопи – TEM > Glacios Cryo-TEM


Metrios TEM Glacios Cryo-TEM
Новият Glacios Cryo-TEM трансмисионен микроскоп е добро решение за голям брой изследователи. Притежава 200 kV източник, а малкият му размер дава възможност за лесна инсталация и поддръжка. Подходящ за анализ в биологията и медицината.

Повече информация