Трансмисионни електронни микроскопи – TEM > Metrios TEM


Metrios TEM Metrios TEM
Първият трансмисионен електронен микроскоп, специално създаден за индустрията в областта на полупроводниците. Предназначен за постигане на бърз и ефективен контрол и анализ на полупроводници, с цел качествен контрол и оптимизиране на производствения процес. Автоматизирано управление или ръчен контрол, като и двата варианта водят до висока акуратност и продуктивен анализ.

Повече информация