Трансмисионни електронни микроскопи – TEM > Talos TEM


Talos TEM Talos TEM
Трансмисионен електронен микроскоп от ново поколение, създаден за постигане на бърз достъп до 2D и 3D данни. Конфигурацията за изследване на различни материали и природни компоненти е гъвкава система с много иновации и покриваща широк обхват от приложения. На лице са различни държачи за динамични анализи, възможна електронно дисперсна томография, налична камера с висока резолюция. Всички тези показатели потвърждават лидерската позиция на този модел на световни пазар.

Повече информация