Трансмисионни електронни микроскопи – TEM > Themis TEM


Themis TEM Themis TEM
Трансмисионен електронен микроскоп на платформата на Titan TEM. Следваща генерация микроскопия с възможност за комбинация S/TEM, която се превръща в мощен анализатор за материалознанието – анализ на химическо свързване и композити, 3D химическо „картиране“, S/TEM томография, динамични анализи, in-situ анализи газ-твърди проби.

Повече информация