Трансмисионни електронни микроскопи – TEM > Spectra S/TEM


Titan TEM Spectra S/TEM
Thermo Scientific Spectra S/TEM е сканиращ/трансмисионен електронен микроскоп, който комбинира който дава висока чувствителност и резолюция. Най-добрият продукт за този клас апаратура. Приложим при анализ на разработване на материали и полупроводници.

Повече информация

Повече информация