Сканиращи електронни микроскопи – SEM > Apreo SEM


Apreo SEM Apreo SEM
Високоефективен сканиращ електронен микроскоп с приложение в анализа на наночастици, катализатори, наноматериали.
Възможността за максимално налягане на клетката от 500 Ра в режим на нисък вакуум, дава възможност за различни анализи в областта на материалознанието.

Повече информация