Анализатор на повърхности на материалите - Thermo Scientific Nexsa Surface Analysis system


Анализирането и разработването на материали от ултра тънки филми изисква различни данни от различни видове инструменти. В тази приложна разработка може да видите как един анализатор на повърхности дава пълна картина за ултра тънки филми, с информация за състав, дебелина, покритие и здравина на връзките.

Thermo Scientific Nexsa Surface Analysis системата интегрира различни техники, като Раман, Спектроскопия за разсейване на йоните (ISS), Спектроскопия за загуба на отразената електронна енергия (REELS), Ултравиолетова фотоелектронна спектроскопия (UPS). Това дава възможност да се анализират полупроводници и да се даде пълна и ясна картина за техния състав и свойства. С помощта на софтуера Thermo Scientific Avantage Data System се постига висока точност на получените резултати.

В това приложение може да видите стойности за енергия на връзките, повърхностна структура, състав, дебелина на материали и всичко това с един инструмент.

Повече информация и възможност да изтегляне на приложението, може да намерите тук