Новата Thermo Scientific ISQ™ 7000 GC-MS Система с единичен квадрупол


Проектирана за нуждите на лабораториите, извършващи рутинни анализи, GC-MS системата Thermo Scientific ISQ7000 предлага увеличени период на работа и издръжливост. Позволява увеличаване на производителността, улеснена работа и бързо запознаване с апарата. Thermo Scientific ISQ 7000 GC-MS е платформа с разнообразни конфигурации, предлагащи различно ниво на производителност спрямо целта. Възможно е надграждането й от базова конфигурация до авангардна конфигурация за висока чувствителност и е напълно готова да посрещне непрекъснатите промени в регламентите.

За повече информация тук