Thermo Scientific TSQ™ 9000 GC-MS/MS Система с троен квадрупол- Златният стандарт за високопроизводителни лаборатории


Thermo Scientific TSQ 9000 GC-MS/MS системата с троен квадрупол е златният стандарт за чувствителното и специфичното количествено определяне на целеви съединения във високопроизводителните аналитични лаборатории. Тази система разполага с множество режими за мониторинг и сканиране, както и с нелинейната детекторна система Thermo Scientific DynaMax XR. Системата е оборудвана с газов хроматограф Thermo Scientific TRACE 1300 или с Thermo Scientific TRACE 1310. Напълно отговаря на нуждите на лабораториите, извършващи рутинни анализи, като същевременно е способна да посрещне и бъдещите им нужди посредством възможността за пълно надграждане на базовата конфигурация до авангардна конфигурация за висока чувствителност.

За повече информация тук