ОКОЛНА СРЕДА, МЕДИЦИНА, НАНОМАТЕРИАЛИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ


Уважаеми колеги,

Фирма АСМ2Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Thermo Fisher Scientific и Milestone Srl организират семинар с международно участие на тема:

ОКОЛНА СРЕДА, МЕДИЦИНА, НАНОМАТЕРИАЛИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ

Семинарът ще се проведе на 29 Май 2018 г. в Ректората на ПУ Паисий Хилендарски гр. Пловдивул. Цар Асен № 24.

Очаквайте повече подробности скоро.