ОКОЛНА СРЕДА, МЕДИЦИНА, НАНОМАТЕРИАЛИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ


Уважаеми колеги,

Фирма АСМ2Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Thermo Fisher Scientific и Milestone Srl организират семинар с международно участие на тема:

ОКОЛНА СРЕДА, МЕДИЦИНА, НАНОМАТЕРИАЛИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ

Семинарът ще се проведе на 29 май 2018г. в Аудитория 6 на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24

 

Регистрация за участия в семинара може да направите тук.

Повече информация за събитието може да получите тук.