Техники за определяне на аморфно съдържание в кварц и стъкло


В различни индустриални приложения аморфното състояние на който и да било компонент от дадена смес, значително влияе на свойствата. При фармацевтичното производство кристалността на компонентите е критична за био-наличността на продукта, което прави информацията за аморфност/кристалност на такива смеси от изключителна важност. Аморфното състояние на компоненти и по-скоро тяхното съдържание в насипно метално стъкло (BMG) е мярка за физичните свойства на продукта и в зависимост от стойността на този показател, може да се прави сравнение по свойства с продукти, като цимент и шлаки. Лесен метод за определяне на аморфното състояние е рентгеновата дифракция (XRD).

Предлаганият от Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 100 – XRD, използва специално проектирана Cu (50 W) или Co (15 W) микро-фокусна Рентгеновата тръба с огледална оптика. Ниската консумирана мощност и липсата на необходимост от външно охлаждане, прави уреда лесно подвижен и дава възможност за лесно и свободно придвижване в различни точки на аналитичния сектор.

За повече информация тук.