UV-VIS спектрофотометър, Evolution 350


Новият UV-VIS спектрофотометър на Thermo Scientific, модел Evolution 350 е вече на пазара.

Двойнолъчева оптична система, спектрален обхват в областта 190-1100 nm, интуитивен софтуер, даващ възможности за работа в режим на сканиране, фиксирана дължина на вълната, кинетика и мултикомпонентен анализ. Всичко това прави системата подходяща, както за контрола на качеството в производството, така и за лабораториите с научно-изследователска насоченост. Конфигурацията на апарата и възможността за избор на различен вид аксесоари прави спектрофотометъра на практика подходящ за анализ на всеки вид проба.

Апаратът работи с ксенонова лампа, която получавате от производителя с 3 години гаранция и типично време на живот над 5 години. Ширина на спектралната ивица - променлива, софтуерно избираема в обхват от 0.5 до 4.0 nm. USB интерфейс връзка с компютърна система.

Изборът на Evolution 350 осигурява качество на анализ и висока производителност за всяка лаборатория.

За повече информация, моля натиснете тук.