Nexsa XPS System - Първата напълно автоматизирана мулти-инструментална техника за анализ на повърхности


Новата Thermo Scientific Nexsa XPS система за анализ на повърхности е вече на пазара. Тя съчетава няколко техники - спектроскопия с йонно разсейване (ISS), ултравиолетова фотоелектронна спектроскопия (UPS), рефлекторна електронна спектроскопия със загуба на енергия (REELS) и Раман спектроскопия, като това води до висока производителност с високо качество на анализа. Съвкупността от високотехнологични методи за анализ дава на потребителя възможности за корелативен анализ и разработки в областта на микроелектрониката, ултра тънките филми, нанотехнологиите и много други приложения.

Nexsa спектрометърът дава възможност да се извлече максимума от качеството и свойствата на даден материал. Този анализатор намира приложение в анализа на повърхности на покрития на стъкла, полимери, батерии, графен, соларни батерии, биологични повърхности, тънки филми, полупроводници, наноматериали и др.

За повече информация, моля натиснете тук