Пригодете вашата газова хроматография за бъдещето


Не позволявайте вашия газов хроматограф (GC) да стане неактуален, когато целите и задачите на вашата лаборатория се променят, за да отговорите на новите пазари или новите правила. Газхроматографските системи, серия Thermo Scientific TRACE 1300 могат незабавно да се променят, с развитието на вашите нужди.

Революция в дизайна, „Мигновено-свързващите“ се ижектори и детектори на системата, ви позволяват да преконфигурирате своята GC система в рамките на няколко минути, без скъпо обслужване на място. Просто поставете избрания модул за вашето приложение. Вече няма никаква необходимост от това отново да изваждате системата си офлайн за рутинна поддръжка. Разменете „Мигновено-свързващите“ се модули, така че вашият газов хроматограф да продължи да работи с един модул, докато се изпълнява поддръжката на друг.

 

Газхроматографски системи, серия TRACE 1300

Газов хроматограф TRACE 1300 GC

Най-простата GC платформа, Thermo Scientific TRACE 1300 GC е специално разработена за рутинни, високопроизводителни среди, където е необходимо бързо запознаване с инструментите. Това достъпно решение, с пълен контрол чрез компютърна работна станция, е идеално за QA/QC лаборатории, когато се желае минимално взаимодействие с инструментите.

 

Газов хроматограф TRACE 1310 GC

GC платформа от висок клас, газовият хроматограф Thermo Scientific TRACE 1310 GC има усъвършенстван сензорен потребителски интерфейс за директно управление на инструмента и разработване на методи. Той осигурява бърз достъп до разширени функции, като например процедури за поддръжка, проследяване на дневника от анализите и видео уроци с многоезични възможности.

 

Изключително гъвкави, и двете GC платформи са лесни за употреба и осигуряват високо изпълнение и производителност, независимо дали се използват като самостоятелни инструменти или когато са свързани към масспектрометричните (MS) системи на Thermo Scientific.

 

Открийте иновациите и ползите от тези газови хроматографи

  • Истински модулен газов хроматограф, който да отговори на изискването за натоварване
  • Пълна гама от Мигновено свързващи се инжектори и детектори, сменяеми от потребителя
  • Газхроматографска пещ с дизайн за изключителна производителност
  • Опростена превантивна поддръжка за разширена производителност
  • Съвместим със стандартни консумативи за по-ниски разходи
  • Действително пестене на хелиев газ по време на работа

За повече информация тук