Обогатете знанията си по отношение на високоефективната течна хроматография с нашата серия уебинари


Разширете познанията си за течната хроматография и научете повече за последните технологии и приложения във ВЕТХ с обширната и богата гама уебинари за течна хроматография.

Разнообразие от теми се предлагат на английски, немски и италиански език.

Гледайте записи по заявка и/или изтеглете слайдовете.

Темите включват:

  • Коя УВЕТХ система е подходяща за ТХ-МС?
  • ВЕТХ към УВЕТХ: Колко бърз мога да бъда?
  • От ВЕТХ към УВЕТХ: Инструментални изисквания, препятствия и трансфер на методи
  • Цялостност на данните със софтуер за хроматографски данни (CDS)
  • Хроматографски работни потоци за биофармацевтично охарактеризиране
  • Определяне на заредени частици в поток
  • Пробоподготовка за ВЕТХ
  • ВЕТХ съвети и хитрости

Потърсете уебинар тук