Масспектрометри за йонен хроматограф


Thermo Scientific за пореден път затвърди лидерската си позиция в областта на хроматографията и масспектрометрията. На пазара вече се предлага конфигурация на йонен хроматограф с масспектрометър. Благодарение на тази комбинация, вече могат да се достигат граници на откриване на йони в областта “ppt” и под нея във всички видове води – питейни, повърхностни, отпадни. Има възможност за конфигурация на йонните хроматографи, модели Thermo Scientific Integrion HPIC, Integrion RFIC, ICS 4000 capillary, ICS 5000 със следните масспектрометрични системи, вече познати за работа с течнохроматографски системи:

  • Единично квадруполен масспектрометър, модел Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole Mass Spectrometer;
  • Тройноквадруполни масспектрометри, модели Thermo Scientific TSQ Altis Triple Quadrupole и TSQ Quantis Triple Quadrupole Mass Spectrometer;
  • Orbitrap масспектрометри от серията Thermo Scientific Q Exactive Orbitrap Mass Spectrometers и Thermo Scientific Orbitrap Fusion Tribrid Mass Spectrometer.

Голямото разнообразие за конфигурация между йонен хроматограф и масспектрометър дава възможност за подбиране на най-правилното аналитично решение, в зависимост от матрица, анализирани компоненти и научно-изследователско направление.

За повече информация тук