Промоционални отстъпки


АСМ2 ЕООД обявява отстъпка до 20% при закупуване на нов апарат от областта на Молекулната спектроскопия – FT-IR, FT-IR Microscopy, FT-NIR, UV-VIS, NanoDrop, NMR, както и безплатна сервизна услуга по квалификация на инструментите, ако се изисква такава, при покупка на нов апарат.

Заявката трябва да е до 29.12.2017г.

За повече информация, моля свържете се с Търговския отдел на АСМ2 ЕООД.