Промоция на всички хроматографски системи (HPLC, UHPLC, GC, IC), заявени до 29.12.17г.


Справка за цената може да направите на електронна поща office@acm2.com или на офисните телефони: 02 859 21 03 и 02 859 21 30

*При наличие на договорни отстъпки, промоционалната отстъпка се уточнява индивидуално.