Анализ на микрополимерни частици с помощта на Инфрачервена микроскопия


Някои продукти в областта на козметиката и здравето на човека, като препарати за почистване на лице и пасти за зъби, могат да съдържат малки полимерни частици. Тези елементи се наричат „микро зрънца“ и наличието им може да доведе до абразивен ефект и съответно негативна реакция.

Тези частици могат също да се натрупват в околната среда, от там да попаднат в хранителната верига и да доведат до увреждане на нашето здраве.

Контролът на качеството е задължителен за всички хранителни, козметични и фармацевтични продукти, като чрез него се доказва съответствие с изискваната спецификация и се извършва превантивна проверка с цел избягване разпространение на опасни за здравето продукти.

Инфрачервените микроскопи са идеална техника за откриване и идентификация на микрокомпоненти и замърсители.

Научи как бързо за идентифицираш микрокомпоненти с помощта на Инфрачервен микрскоп, като изтеглиш приложението на Thermo Scientific за Инфрачервен микроскоп, модел Nicolet iN5 FT-IR Microscope тук