Нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия


ARL™ easySpark™ Metal Analyzer - нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия, специално разработен за леярни и малки производители на метали и сплави, които се нуждаят от задълбочен анализ при производството на части за автомобилната и авиационната индустрии, космически изследвания, потребителски продукти и други.

Извършва бърз, точен и надежден елементен анализ на твърди метални проби от следови до процентни нива.

Лесен за инсталиране, използване и поддържане, анализаторът ARL easySpark е достъпен за неспециалисти в оптико-емисионна спектрометрия, които се нуждаят от ефективност и продуктивност в производството на метали и сплави.

За повече информация тук