Единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole


Новият единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole за течна хроматография се интегрира безпроблемно с йонен хроматограф (IC) или високоефективен течен хроматограф (HPLC), както на Thermo Scientific, така и на други производители. ISQ EC осигурява за потребителите отлична чувствителност за малки молекули, както и сигурно потвърждаване на масите. Инструментът е с изключителна стабилност по маси, позволявайки на потребителите да анализират набор от прости и сложни матрици.

Водещата в индустрията платформа за хроматографски данни (CDS) Chromeleon има вграден ISQ EC MS инструментален контрол, който позволява на потребителите да сведат до минимум времето, прекарано в обучение на нови потребители на масспектрометрия (MS). 

В добавка на това:

По-висока чувствителност и по-точно количествено определяне

Потвърждение на масата на хроматографския пик, елиминирайки фалшиви отрицателни и фалшиви положителни резултати


Решаване на сложността:

Подобрена разделителна способност за аналити в сложни матрици

По-добра селективност

Разделяне на едновременно елуиращи се пикове, използвайки тяхното съотношение маса към заряд

Леснота при усвояване:

Спестете време, прекарано в обучение на потребителите, с помощта на интегрирани инструменти за усвояване на MS

Безпроблемно, гладко интегриране с вашата IC или LC система

Спестете време с помощта на Thermo Scientific™ Chromeleon™ софтуер при анализ на данните, който също така има и вграден контрол за ISQ EC MS

За повече информация тук