Ежегоден семинар


Уважаеми Колеги,

На 18 октомври фирма АСМ2 ЕООД ще проведе ежегодния си семинар, на който ще се отбележи и 20 годишнината на компанията. Очаквайте повече подробности скоро!