ISQ™ 7000 GC-MS Новата Thermo Scientific ISQ™ 7000 GC-MS Система с единичен квадрупол

Проектирана за нуждите на лабораториите, извършващи рутинни анализи, GC-MS системата Thermo Scientific ISQ7000 предлага увеличени период на работа и издръжливост. Позволява увеличаване на производителността, улеснена работа и бързо запознаване с апарата. Thermo Scientific ISQ 7000 GC-MS е платформа с възможност за надграждане на базовата конфигурация до авангардна конфигурация за висока чувствителност и е напълно готова да посрещне непрекъснатите промени в регламентите.

Повече информация


Thermo Scientific TSQ™ 9000 GC-MS/MS Новата Thermo Scientific TSQ™ 9000 GC-MS/MS Система с троен квадрупол- Златният стандарт за високопроизводителни лаборатории

Thermo Scientific TSQ 9000 GC-MS/MS системата с троен квадрупол е златният стандарт за чувствителното и специфичното количествено определяне на целеви съединения във високопроизводителните аналитични лаборатории. Тази система разполага с множество режими за мониторинг и сканиране, както и с нелинейната детекторна система Thermo Scientific DynaMax XR. Системата е оборудвана с газов хроматограф Thermo Scientific TRACE 1300 или с Thermo Scientific TRACE 1310. Напълно отговаря на нуждите на лабораториите, извършващи рутинни анализи, като същевременно е способна да посрещне и бъдещите им нужди посредством възможността за пълно надграждане на базовата конфигурация до авангардна конфигурация за висока чувствителност.

Повече информация


Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ Новият тройноквадруполен масспектрометър Thermo Scientific™ TSQ Fortis™

Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ предлага увеличаване на производителността на лаборатории, насочени към извършване на целево количествено определяне. Интегрира се безпроблемно с водещи в индустрията софтуер за количествено определяне, HPLC и UHPLC, както и решения за пробоподготовка. Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ е надежден масспектрометър, създаден за издържливост при съкратено време за профилактика. Помага Ви да достигнете ново ниво на довереност с висококачествени данни и по-бързи резултати. Дава възможност на начинаещите MS потребители бързо да свикнат с работата.

Повече информация


Scientific Orbitrap ID-X Tribrid Mass Spectrometer System Новият Thermo Scientific Orbitrap ID-X Tribrid Mass Spectrometer System- Трансформиране на идентифицирането и охарактеризирането на малки молекули

Съчетавайки водещата в бранша технология за мас анализатори, посветена на анализа на малки молекули, със стратегията Thermo Scientific™ AcquireX за интелигентно събиране на данни, Thermo Scientific™ Orbitrap ID-X™ Tribrid ™ мас-спектрометъра ви дава възможност да събирате по-значими данни. Чрез улавянето на повече нискосъдържащи се аналити и използването на усъвършенствани инструменти за анализ на данните и мас спектрални предсказвания, интуитивният, автоматизиран работен процес на системата ускорява резултатите, за да ви позволи да напреднете по-бързо.

Повече информация