ACM2 - Архив Новини


24/01/2019 Анализатор на повърхности на материалите - Thermo Scientific Nexsa Surface Analysis system

24/01/2019 Thermo Scientific GC Колони

24/01/2019 Нов преносим чилър на LabTech

27/11/2018 Нов Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация Thermo Scientific FT-IR Nicolet iS20

27/11/2018 Анализ на остатъци от химически агенти в храни

27/11/2018 Определяне на примеси във фармацевтични продукти

28/09/2018 РАЗДЕЛИТЕЛНИ И СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

24/07/2018 Новият Thermo Scientific™ Orbitrap ID-X™ Tribrid ™ MS- трансформиране на идентифицирането и охарактеризирането на малки молекули

24/07/2018 Анализ на фармацевтичните продукти и техните елементни примеси с Thermo Scientific ICAP RQ ICP-MS

24/07/2018 Електронни микроскопи

26/06/2018 Новият тройноквадруполен масспектрометър Thermo Scientific™ TSQ Fortis™

26/06/2018 Цялостно решение за анализ на захари във вино и сок

26/06/2018 UV-VIS спектрофотометри

23/05/2018 Анализ на водни проби, с Thermo Scientific iCAP 7400 Duo ICP-OES

22/05/2018 Thermo Scientific HPLC и UHPLC Колони

22/05/2018 Оптимизиране на процеса на производство на полимерни изделия, чрез спектроскопски методи за анализ

22/05/2018 НОВА ЛИНИЯ ЧИЛЪРИ ВЕЧЕ НА ПАЗАРА

23/04/2018 Thermo Scientific TSQ™ 9000 GC-MS/MS Система с троен квадрупол- Златният стандарт за високопроизводителни лаборатории

23/04/2018 Новата Thermo Scientific ISQ™ 7000 GC-MS Система с единичен квадрупол

23/04/2018 Ултрачиста вода от системи на Elga Veolia, при анализи, свързани с лекарствен мониторинг

20/03/2018 UV-VIS спектрофотометър, Evolution 350

20/03/2018 Thermo Scientific™ National Електронни клещи за затваряне (Crimpers) и отваряне (Decrimpers) на алуминиеви капачки за 8, 11, 13 и 20 mm шишенца

20/03/2018 Техники за определяне на аморфно съдържание в кварц и стъкло

27/02/2018 Nexsa XPS System - Първата напълно автоматизирана мулти-инструментална техника за анализ на повърхности

15/02/2018 Надеждна, гъвкава и устойчива течна хроматография с висока производителност

15/02/2018 Ново поколение Thermo Scientific GENESYS UV-VIS спектрофотометри

29/01/2018 Пригодете вашата газова хроматография за бъдещето

29/01/2018 Академия по спектроскопия

27/11/2017 Масспектрометри за йонен хроматограф

27/10/2017 Семинар

28/08/2017 Анализ на пестициди: Улесняване на пробоподготовката и разделянето

24/08/2017 Анализ на микрополимерни частици с помощта на Инфрачервена микроскопия

24/08/2017 Ново потвърждение за ползите от използването на микровълнова технология за химически синтез

26/07/2017 Нов ротор MAXI-14 за микровълнова система Milestone ETHOS EASY

26/07/2017 Единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific ISQ EC Single Quadrupole

26/07/2017 Сборник с методики за тестване на храните

26/07/2017 Нов настолен инструмент за оптико-емисионна спектрометрия

26/07/2017 Тестер за механична якост MultiCheck 6

20/06/2017 Новите брошури за ERWEKA TBH тестери за механични якост, вече са налични

20/06/2017 TSQ Quantis™ тройно квадруполен масспектрометър

20/06/2017 TSQ Altis™ тройно квадруполен масспектрометър

20/06/2017 Peak Scientific представя новата Infinity XE 50 серия азотни генератори за множество приложения

20/06/2017 PureSure® на ELGA е уникална технология, при която двойно пречистване и система за мониторинг осигуряват точни резултати при непрекъснат работен поток.

25/05/2017 Представяме Ви новите DNAPac RP обратно фазови колони за течна хроматография с висока производителност

25/05/2017 Виртуална конференция “Аналитични техники за анализ на различни материали”

28/04/2017 Значението на малца при анализа на бира

28/04/2017 Новият Milestone CONNECT

27/03/2017 Нов тройно квадруполен ICP-MS – съчетание на мощност и простота

26/03/2017 Новият модулен Thermo Scientific iXR Raman спектрометър е проектиран за бърз и точен, химически и структурен анализ

26/03/2017 Нови хроматографски колони и комплекти за анализ - проектирани за гъвкави, ефективни и сигурни разделяния

29/03/2016 Нови йон-хроматографски системи на Thermo Scientific

28/03/2016 Нови UV-VIS спектрофотометри за микроанализ - NanoDrop ONE и NanoDrop ONE C

28/10/2015 Система от ново поколение предефинира производителността за GC-MS приложения

28/10/2015 Новият Трибриден масспектрометър с подобрена чувствителност преопределя границите на количествено определяне и характеризиране на протеини и малки молекули