Бюлетин 02/2017г.


20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето създаване - иновативна, отговорна и вдъхновяваща.

20 години в услуга на клиента.

През изминалите 20 години се утвърдихме като един от основните доставчици на аналитична и медицинска апаратура от световноизвестни фирми-доставчици, с осигурен сервиз и поддръжка от нашия екип.

През 2004г. внедрихме система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008, сертифицирана от Intertek България.

Обхванахме големи групи продукти – апаратура и оборудване за хроматография, масспектрометрия, спектрален анализ, елементен анализ, рентгено-структурен анализ, анализ на повърхности, лабораторни информационни системи, тестери за фармацевтичен анализ и развойна дейност, газ генератори за азот, водород и въздух, микровълнови системи за пробоп одготовка и живачни анализатори, системи за пречистване на вода, сканиращи и трансмисионни електронни микроскопи (TEM/SEM), общо лабораторно оборудване и други.

Изградихме професионален екип от млади и енергични специалисти и търговци, които винаги са на разположение за Вас, нашите клиенти.

По-случай 20 годишнината на компанията, ще се установим в новопостроената ни бизнес сграда на бул.Черни връх, София. За удобството на нашите клиенти, в новата сграда се предвиждат конферентна зала, шоурум, сервизен център, собствени паркоместа и повече удобства за дискусии с екипа на АСМ2.

Скрининг на храни за познати и непознати замърсители

Осигуряване безопасността на предлаганите храни е от първостепенно значение в световен мащаб. Скринингът на храни за познати и непознати замърсители, като например пестициди, хербициди, антибиотици и фалшифицирани храни, трябва да е бърз и прост, но идентифицирането на тези замърсители е предизвикателство. Анализ, посредством масспектромет� �ия с висока резолюция и точни маси е изключително подходяща техника за скрининг на храни и количествено определяне на стотици до хиляди замърсители в един анализ. Orbitrap ™ базираните масспектрометри осигуряват висока резолюция, точни маси (HR/AM), способности за високоскоростно сканиране, необходими за постигане на резултати бързо, с цел поставяне под карантина на заразени храни и гарантиране, че само безопасни храни достигат до пазара.

Прочетете още по темата тук

Добре дошли в библиотеката за аналитични приложения AppsLab на Thermo Scientific

Библиотеката за аналитични приложения AppsLab е онлайн хранилище на аналитични методи, с функции за изчерпателно търсене, където можете да намерите приложения с подробна информация за методи, хроматограми и свързаната информация за дадено съединение. Тук може да се открият най-новите приложения от Thermo Fisher Scientific за LC, IC, GC, GC-MS и LC-MS инструментите. Т ърсене по съединение, колона, инструмент или всеки друг параметър на метода предлага визуализация на ключовите параметри на метода. Изтеглете с един клик eWorkflows /електронни работни процеси/, създадени и тествани от приложните специалисти на Thermo Fisher Scientific, и които могат директно да се изпълняват от системата за хроматографски данни.

Прочетете още по темата тук

Академия за FTIR спектроскопия

Къде може да намерите всичко за FTIR, от най-основното (като например: Какво означава "FT" и "IR"?) до приложения, използващи смесени техники, като TGA-IR. Това е място, където може да се връщате отново и отново, тъй като съдържанието се актуализира непрекъснато.

Прочетете още по темата тук

Определяне на следи от метали в проби от околната среда

Много лаборатории се занимават с анализ на елементи в проби от околната среда, като например подземни води, промишлени отпадъци, почви, утайки и седименти, изследвайки следи от метали, съгласно насоките на US EPA метод 6010C.
Milestone Ви кани да участвате в уебинар, в който ще представи ефективни техники за безопасно и бързо микровълново разлагане и за директно определяне на живак. Тук ще откриете как инструментите на Milestone могат да донесат ползи за вашата рутина работа в лаборатория. Ние ще ви покажем как да си приготвите проби от околната среда и как да се получат данни с високо качество.

За записване и повече информация
Нашите координати са:
АСМ2 ЕООД
1404, гр. София, ул. "Твърдишки проход" 23, ет. 9, офис 34
тел: (02) 859 21 03; 859 21 30, факс: (02) 958 28 18
е-mail: info@acm2.com, http://www.acm2.com/
Copyright © 2017 ACM2 Ltd. All rights reserved.
Нашият и-мейл адрес е:
info@acm2.com