Рентгенови дифрактометри XRD


Високоефективни рентгенови дифрактометри и комбинирани системи за дифракция и флуоресценция с възможности за автоматизиран структурен и елементен анализ и широко приложение в индустрията и научно-изследователската дейност.

Повече информация


ARL 9900 - Комбиниране на Рентгенова флуоресценция и дифракция в един инструмент
ARL X’TRA – Рентгенов дифрактометър за качествен и количествен анализ на структурни, фазови и съставни
поликристални материали в многоцелеви приложения