Рентгено-флуоресцентни спектрометри XRF


Енергийно-дисперсионни и вълново-дисперсионни рентгено-флуоресцентни спектрометри от висок клас за елементен анализ в разнородни по състав и структура обекти – минерали, руди, керамика, стъкло, цимент, метали, шлаки, фармацевтични продукти, проби от околната среда, горива, храни и мн.др.

Повече информация


ARL QUANT’X - Енергийно-дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометър с възможност за определяне на
големи, малки, и следови количества при елементен анализ
ARL OPTIM’X - Вълново-дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометър, за високи изисквания при анализ на
материали за качествена и количествена характеристика на всички видове електропроводими и непроводимите
неизвестни проби.
ARL PERFORM’X - Рентгено- флуоресцентен спектрометър за задълбочено характеризиране на материали,
позволяващ картиране и точков анализ за създаване на решение при определяне на до 90 елемента в почти всяка
твърда или течна проба