Оптико-емисионни спектрометри OES


Оптико-емисионните спектрометри се базират на искрово възбуждане на пробата в инертна аргонова атмосфера и детекция на емитираното лъчение. В тази област Thermo Scientific предлага няколко различни класа системи за анализ с основно приложение в металодобивната и металообработващата промишленост.

Повече информация


ARL 3460 – Е оптико-емисионен спектрометър, който предлага бърз и точен анализ на металите за различни
лабораторни приложения.
ARL 4460 – С инсталираните над 2000 анализатори в света ARL 4460 е оптико-емисионен спектрометър, който
предлага бърз и точен анализ на металите за рутинни и научно изследователски анализи.
ARL iSpark 8820   - Oптико-емисионен спектрометър от най-ново поколение комбиниращ опит и иновации.
Комбиниран CCD/PMT оптичен спектрометър.
ARL iSpark 8860 - Oптико-емисионен спектрометър от най-ново поколение комбиниращ опит и иновации.
Комбиниран CCD/PMT оптичен спектрометър.
ARL iSpark  8880 - Oптико-емисионен спектрометър от най-ново поколение комбиниращ опит и иновации.
Комбиниран CCD/PMT оптичен спектрометър.