Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS


SPECTRONIC 200
BioMate 3S
GENESYS 20 VIS
GENESYS 30 VIS
GENESYS 10S UV-VIS/VIS
Evolution 60S
Evolution 201/220/260 bio
Evolution 300
NanoDrop Lite
NanoDrop 2000/2000С
NanoDrop 8000
NanoDrop ONE/ONE C