Системи за пробоподготовка > Dionex системи за пробоподготовка


Dionex системи за пробоподготовка

Thermo Scientific Dionex ASE Systems за твърди проби и Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 SPE Instrument за течни проби осигуряват вашата лаборатория с цялостната пробоподготовка.
Thermo Scientific Dionex Accelerated Solvent Extraction (ASE™) е патентована техника за екстрация на твърди и полутвърди матрици с използване на обичайни разтворители при повишени температури и налягания. ASE системите са налични като базов модел ASE 150 система, както и напълно автоматизиран модел ASE 350 система.

ASE 150 системата е базова система с една единствена екстракционна клетка за лаборатории с скромна производителност. ASE 350 системата е последователно екстрахираща система за автоматизирана екстракция на до 24 проби. И двете системи разполагат с химически инертни рН-закалени Dionium™ компоненти, които позволяват екстракция на предварително киселинно- или алкално-третирани проби.

ASE системите позволяват екстракции на проби с размер 1-100 грама в рамките на минути, драматично намаляване на разтворител, работа с кисели и алкални матрици, широка гама от приложения, и са одобрени за употреба от U.S. EPA и CLP Програма.

Повече информация

Thermo Scientific Dionex Auto Trace 280 Solid-Phase Extraction Instrument автоматизира стъпките на кондициониране, нанасяне на проба, промиване и елуиране през SPE колонки или дискове, за екстракции на големи по обем водни разтвори (20мл до 20л). Апаратът може да обработва до шест проби в паралел, автоматично кондиционирайки, измивайки и елуирайки SPE колонки или дискове с възможност за избор на до пет реагенти. Апаратът също така отделя водните отпадъци от тези от разтворител, използвайки отделни линии за отпадъци, за ефикасна, икономически ефективна обработка на отпадъците. Системите са проектирани за автоматизиране на колонка или диск изисквания за U.S. EPA методи за анализ на води.

Повече информация


Rocket Evaporator
Концентрацията и изпаряването е важна стъпка в постигането на точни аналитични резултати с екстракти от проби. Също така е трудоемко. Thermo Scientific Rocket™ Evaporator автоматизира този процес, позволявайки на аналитика да прекарват повече време по други проекти.

Rocket™ Evaporator може да се използва както за пълно сушене на проби, така и за концентрирането им до малък обем. Оборудван е с най-съвременните характеристики за изпълнение, които потребителите очакват, като ефективно тласкане и защита от кръстосано замърсяване, прецизно регулиране на температурата, както и лесни за използване контроли. Двустепенен студен уловител е вграден в Rocket изпарителя, осигурявайки високи нива на възстановяване на разтворители, дори и с летливи органични разтворители. Студеният уловител автоматично се дренира, контролирано от изпарителя за да осигури поддържане на оптимално възстановяване на разтворителя, без значение каква комбинация от разтворители се използва.

Повече информация