Светлинни микроскопи


Светлинни микроскопи Патентована технология за конфокална и конвенционална флуоресцентна микроскопия.

Повече информация